top of page

Arbetsgivarbranding

Låt era rekryteringar stärka ert arbetsgivarbrand!
Varför är det viktigt med ett starkt arbetsgivarbrand?
​Ett starkt arbetsgivarbrand hjälper er att utveckla er arbetsgivarimage och långsiktigt hitta
den mest passande och kompetenta personalen. Med ett starkt arbetsgivarbrand förstärker ni er konkurrenskraft på arbetsgivarmarknaden.


Hur kan rekryteringarna stärka arbetsgivarbrandet? Genom att göra unika, visuella rekryteringskampanjer som sticker ut, som planeras med utifrån den bild ni vill ge av er som arbetsgivare och hur ni är som arbetsgivare. Vi hjälper er att skapa dessa kampanjer och nå ut till en betydligt bredare målgrupp och i de kanaler, där er målgrupp finns.

En image, ett brand byggs upp på långsikt genom det budskap som förmedlas, på webbsidan, i sociala medier, i den interna kommunikation och vid rekryteringar. Genom strategiskt, medvetet och planerat innehåll kan ni påverka hur er arbetsgivarimage/brand blir. 
Genom att göra långsiktig och strategisk
arbetsgivarbranding får ni


- välmående och produktiv personal
- stark position på arbetsgivarmarknaden
- ett gott rykte som arbetsgivare
- ökade förutsättningar för att få in riktigt bra ansökningar
- inbesparning vid framtida rekryteringar
- möjlighet att hitta arbetskraft utanför vårt geografiska område tack vare riktad digital marknadsföring
- långsiktiga verktyg för att bibehålla den goda arbetskulturen och positionen på arbetsgivarmarknaden

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR ERA BEHOV

När vi känner till era målsättningar, utmaningar och behov,  kan vi skräddarsy en paketlösning åt er.

Med allt från företagskulturens definition, innehållsproduktion till rekryteringskampanjer på sociala medier så hjälper vi er, att hitta den arbetskraft ni behöver.

Lissn consulting web.jpg
För att få en mera konkreta bild av våra tjänster så har vi här  nedan ett paket på sex moduler som täcker alla faser ni behöver för att utarbeta ett starkt och synligt arbetsgivarbrand.

1. Lyssna och utveckla företagskulturen
2. Utveckla det interna arbetsgivarbrandet
3. Arbetsgivarmarknadsföringsstrategi
4. Arbetsgivarmarknadsföring och innehållsproduktion
5. Digital rekrytering i praktiken (annonsering)
6. Mätning och analys av resultat

Ta gärna kontakt, så berättar vi mera. 
bottom of page