top of page
  • lissnsuomi

Sociala medier är en värdefull resurs i rekryteringsprocessen!

Uppdaterat: 15 aug. 2023


Med en blygsam 100 euros annonseringsbudget fick vi in hela 18 högkvalitativa ansökningar!I den moderna arbetsvärlden har sociala medier visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att rekrytera och bygga starka arbetsgivarvarumärken. Ett starkt exempel på detta är hur vi på Lissn Consulting nyligen fick in hela 18 högkvalitativa ansökningar till en ledig tjänst med hjälp av en blygsam budget på endast 100 euro. Vi sökte en finskspråkig copywriter med erfarenhet av digital marknadsföring och ett intresse för arbetsgivarbranding. Hur lyckades vi använda social media till vår fördel i rekrytering?


Läs vidare för konkreta tips!


Förståelse av målgruppen:

En av framgångsfaktorerna bakom vår senaste lyckade rekrytering var en djup förståelse för målgruppen. Istället för att sprida marknadsföringen till en bred och odefinierad publik, identifierade vi utförligt den typ av kandidater som skulle vara bäst lämpade för den lediga tjänsten. Genom att tydligt definiera och fokusera på vår målgrupp kunde vi anpassa vårt budskap och locka rätt personer. Vi talade till vår målgrupp via text och bild, men skapade också tydliga målgrupper i annonseringsverktygen.


Kreativt och engagerande innehåll:

En annan faktor som gav oss ett försprång var vårt kreativa och engagerande innehåll. Genom att erbjuda innehåll som inte bara informerade om tjänsten utan också gav en inblick i företagskulturen och arbetsmiljön, lyckades vi skapa en mer genuin och attraktiv bild av arbetsplatsen.


Annonserings optimering:

Vi lät META´s algoritmer jobba till vår fördel, och försåg dem med flera olika varianter av bilder och texter. Algoritmerna visade de bilder och textversioner som fungerade bäst för flest personer och detta sänkte våra annonseringskostnader betydligt. Den bäst fungerande annonsen kostade 0,17 cent per länkklick. Vi fick totalt in 524 länkklick och nådde ut till 14 916 unika konton i hela Finland. Även om räckvidden förblev låg, syntes vi för rätt kandidater vilket vi ville.


Interaktion och dialog:

Ett viktigt steg i slutskedet var återkopplingen till potentiella kandidater. Vi tackar alla som hört av sig och försåg dem med relevant information. Att kommunicera aktivt med ansökanden bygger tillit och stärker det egna arbetsgivarvarumärket.


Vi har lyckats bevisa att man inte behöver ha en enorm annonseringsbudget för att attrahera potentiella kandidater och få in riktigt bra ansökningar till en ledig tjänst. Det som däremot krävs är tid, motivation och kunskap. Lissn är regionens experter inom Employer Branding. Vill ni synas för rätt målgrupp, stärka er position på arbetsgivarmarknaden eller synliggöra er företagskultur för att hitta rätt typer av personer kan vi hjälpa er.


28 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarii


bottom of page