top of page
  • lissnsuomi

Arbetsgivarbranding som lösning till arbetskraftsbristen.

Uppdaterat: 15 nov. 2021


Lissn är ett innovativt tvåkvinnoföretag inom ledarskap och arbetsgivarmarknadsföring som vill jobba för en god arbetstagarupplevelse, företagskultur och arbetsgivarmarknadsföring. Arbetskraftsbristen är stor och det är viktigare än någonsin för företagen att utveckla sitt brand och därmed hitta kompetent och bestående personal.


Vår uppgift är att hjälpa företagen skapa en välmående och produktiv arbetskultur för att bygga grunden till ett starkt internt och externt arbetsgivarbrand. Vi hjälper företagen definiera sitt EVP (arbetsgivarens erbjudande) och att jobba digitalt med den externa arbetsgivarbrandingen för att skapa synlighet och attrahera nya arbetstagare.

En rekrytering är en kostsam investering och det är viktigt att lyckas, att hitta de rätta personerna och behålla den rekryterade personalen. Företagen är väl bekanta med att marknadsföra sina tjänster eller produkter, men att marknadsföra sig som arbetsgivare är ännu relativt ovanligt.


Arbetsgivarmarknadsföring, employer branding, arbetsgivarbranding, arbetsgivarimage - kärt barn har många namn.


Som enklast handlar det om att göra sitt företag attraktivt för arbetssökanden och på det sättet hitta den bästa personalen.

Vi jobbar med att utveckla den interna företagskulturen så att man som anställd på företaget mår bra, njuter av sitt arbete och att omständigheterna på arbetsplatsen är sådana som möjliggör att utföra ett gott arbete.


En god företagskultur och arbetstagarupplevelse gynnar ledningen eftersom enligt undersökningar är en välmående personal mer produktiv än en icke välmående.

Att sedan marknadsföra sig som företag och sin företagsanda är trumfkortet. Arbetsgivarbranding är en långsiktig process, men som betalar sig tillbaka mångfaldigt.


99 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page