top of page
  • lissnsuomi

Vi förstärker våra tjänster ytterligare!

Vi välkomnar vår första anställda till Lissn, Elin Borgmästars! Elin är en människokännare

med passion för andra människors talanger och potential. Hon brinner för att hjälpa företag

att bygga en hållbar arbetskultur, och det får hon bidra med genom att hjälpa våra kunder att rekrytera rätt och att bibehålla en motiverad personal. Hon kommer att utföra

personlighetsanalyser vid rekryteringar, coachingsessioner för företagsledare och grupper

samt hjälpa företag med arbetsgivarmarknadsföring. Elin har en politices magister -examen

inom utvecklingspsykologi i bakgrunden och arbetserfarenhet av digital marknadsföring. Vid sidan av jobbet på Lissn gör hon Human Design readings och livscoaching.


I detta blogginlägg berättar vi mer om våra nya tjänster!


Varför personlighetsanalys?

Vi förstår att det krävs rätt person för rätt jobb. Ibland kan de avgörande faktorerna för om

rekryteringen förblir lyckad bero på små personliga faktorer som inte noteras i en

anställningsintervju där fokus ofta ligger på kompetens. Med hjälp av personlighetsanalyser kan vi ta fasta på egenskaper hos kandidaterna som kan vara helt avgörande för hur arbetet utförs. Personlighetsanalysen hos den valda kandidaten ifråga kommer även till stor nytta när arbetet inleds, eftersom arbetsgivaren redan har en förståelse för hur personen fungerar. Detta möjliggör en smidig ingångsperiod och eliminerar potentiella missförstånd mellan arbetstagare och arbetsgivare. Fördelarna med att låta utföra personlighetsanalyser på kompetenta kandidater är många!


Varför gruppcoaching? Och när?

Vi vill hjälpa våra kunder att rekrytera kompetent och bestående personal. Genom

gruppcoaching ser vi till att rekryteringen förblir lyckad. Vi rekommenderar gruppcoaching

inom två månader efter en nyanställning för att stärka det som fungerar bra och lösa

eventuella problem eller missförstånd i ett tidigt skede. En ny anställning innebär en

förändring i hela gruppdynamiken och vårt fokus är att hjälpa er skapa en hållbar grund att

stå på som främjar företagets tillväxt. I diskussionerna ser vi till de enskilda individerna och

till gruppen som helhet för att hitta en gemensam linje och skapa balans. Vi rekommenderar

att de som arbetar närmast de nyanställda samt förman deltar i grupp coachingen för att

stärka kommunikationen. Detta kan vara allt från mindre grupper på två till tre personer till större arbetsteam på max tio deltagare. Alla deltagare får reflektionsfrågor på förhand.


Till vem riktar sig ledarskaps coachingen?

En god arbetskultur bygger till stor del på ett hållbart ledarskap. Ledarskapscoachingen

riktar sig till alla typer av arbetsledare och chefer som vill leda sina medarbetare medvetet

och hållbart. Det handlar inte om att kliva in i rollen som ledare, det blir ofta fel och vi tar på oss en mask som inte känns äkta. I vår ledarskapscoaching utgår vi ifrån individensuttryck och jobbar effektivt med självkännedom för ett lyhört ledarskap. Den individuella

coachingen fokuserar på individen och hur hen förhåller sig till sina medarbetare medan

gruppcoachingen har som främsta fokus att hitta en gemensam linje att bygga vidare på.


1:1 coachingen kan också anpassas för att stärka en medarbetares potential och till att hitta

ett hållbart sätt att arbeta på som gynnar alla bäst. Det är en förmån för arbetstagare att få

växa och väcka den inre potentialen till liv.296 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page