top of page

Främja välmåendet genom ledarskapscoaching och gruppcoaching

Image by Joyful
Image by krakenimages

Personalen är företagets viktigaste resurs. Att investera i personalens välmående är att investera i företaget. Ett gott ledarskap är en förutsättning för en välmående personal. Vi hjälper våra kunder att bygga en sund och stabil arbetskultur genom våra tjänster inom ledarskapscoaching och gruppcoaching. 

Vi erbjuder

01

1:1 Ledarskapscoaching

Främjar det individuella välmåendet och förbättrar

arbetsprestationer på sikt genom ökad självkännedom. Vi tror att ett gott ledarskap bottnar i självkännedom och

välmående. I coachingen ser vi på aspekter som direkt

påverkar ledarskapet. Som verktyg använder vi Human

Design. Syftet är att personen ska hitta ett autentiskt ledarskapsuttryck. 

 

Coachingen är särskilt bra om arbetstagaren vill utvecklas och komma i kontakt med sin fulla potential, eller om hen vill arbeta med något problemområde (ex.

hur en hanterar stress eller känslor).

02

Uppföljande gruppcoaching

Rekommenderas efter en nyanställning för att

garantera en smidigt nystart för alla involverade. Vi träffas första gången för gruppcoaching inom två månader efter att de

nyanställda börjat. Detta för att i ett tidigt skede ta upp eventuella problem och förstärka det som

fungerar bra så att det blir ännu bättre.Deltagarna får reflektionsfrågor på förhand. 2-10 deltagare. 

 

Vi kombinerar arbetshandledningsmetoder med Human Design.

bottom of page