top of page

Personlighetsanalys

Kontor med bordsdesign
unnamed.jpg

Hitta rätt person för rätt position

Vi hjälper er att hitta rätt person för rätt position. Med hjälp av personlighetsanalyser kan vi ta fasta på egenskaper hos kandidaterna som kan vara helt avgörande för hur arbetet utförs. Vi kan hjälpa er att se deras potential, styrkor, personlighetsdrag, motivation, talanger och eventuella svårigheter eller problemområden. 

 

Det är värt att låta utföra en personlighetsanalys, även om ni redan tagit beslut om att anställa kandidaten. En personlighetsanalys gör inskolnings processen smidigare och främjar en lyckad rekrytering tack vare att ni får en större förståelse för hur personen fungerar och interagerar redan från start. 

Så här går det till!

01

Ni berättar vilka egenskaper, förmågor och personlighetsdrag som er idealkandidat har. Hurudan person söker ni och vilka egenskaper kräver tjänsten?

03

Vid intervjutillfället, som kan ske på plats eller distans, ställer vi öppna frågor som kräver att kandidaten reflekterar över sig själv. Vi kommer också med påståenden, som kandidaten får förhålla sig till och vidareutveckla genom konkreta exempel.

02

Eftersom vi bland annat använder oss av Human Design som grund för våra analyser, ber vi om kandidaternas exakta födelsetid inklusive minut och ort. 

04

Efter samtalet skriver vi ihop en analys som kandidaten och arbetsgivaren får ta del av. Analysen är till glädje för kandidaten som får se sig själv med nya ögon, och ni som arbetsgivare får en ärlig bild av personen i fråga som hjälper er hitta rätt person. 

Att man också får guidning i kommunikationen med personen sparar också in mycket tid och grubblan eftersom alla individer funkar på olika sätt. Att samarbeta med Elin på Lissn hjälper mitt företag att växa smidigare med både välmående personal och ledning.

Wild&Berg, Viktoria Forsberg.

bottom of page