top of page

Talent Coaching

Meeting
elinborgmastars_edited.png

Personalen är företagets viktigaste resurs med oändlig potential till utveckling. Vi hjälper medarbetare och företagsledare på arbetsplatser att se och utnyttja sina unika individuella styrkor. Genom att hjälpa individer och företagsledare att uppnå sin fulla potential är vi också med och bygger starka och framgångsrika arbetsgivarvarumärken inifrån ut. 

Vi erbjuder

01

Talent Coaching

Vår talang coaching hjälper företagsledare och medarbetare att se och kliva in i sin fulla potential. Vi fokuserar på de egna unika inbyggda styrkorna och på de inre resurserna. Att utnyttja de inre styrkorna är ett hållbart sätt att arbeta på som över tid leder till långvarig framgång hos individer och företag.

 

Vi skräddarsyr alla samtal för att bäst kunna svara på våra kunders behov. Som verktyg i talang coachingen använder vi Human Design, därför ber vi om klientens exakta födelsetid.  

 

Vår talent coaching kan också göras som uppföljande coaching efter en nyanställning. Rekryterar ni? Läs mer om vår personlighetsanalys nedan!

02

Personlighetsanalys - rekrytering

Vi hjälper er att hitta rätt person för rätt position. Med hjälp av personlighetsanalyser kan vi ta fasta på egenskaper hos kandidaterna som kan vara helt avgörande för hur arbetet utförs. Vi kan hjälpa er att se deras potential, styrkor, personlighetsdrag, motivation, talanger och eventuella svårigheter eller problemområden. 

 

Det är värt att låta utföra en personlighetsanalys, även om ni redan tagit beslut om att anställa kandidaten. En personlighetsanalys gör inskolnings processen smidigare och främjar en lyckad rekrytering tack vare att ni får en större förståelse för hur personen fungerar och interagerar redan från start. 

bottom of page