top of page

föreläsningar / workshops

Vi inspirerar, inkluderar personalen och föreläser om hur man skapar attraktiva arbetsplatser och hur man kan marknadsföra sig som arbetsgivare. Våra föreläsningar och workshops kan också fungera som program för era TYKY dagar.

90 minuters workshops & Föreläsningar

  1. Generationerna x,y,z och alpha i arbetslivet
  2. Sälj inte tjänsten - sälj arbetskulturen
  3. Välmående på arbetsplatsen och den interna kommunikationen
  4. Arbetsgivarmarknadsföring - vad är det?
  5. Självledarskap och andra viktiga egenskaper i framtidens arbete

Generationerna x,y,z och alpha i arbetslivet - Föreläsning
Vad kännetecknar de olika generationerna i arbetslivet? Vad förväntar och önskar de nya generationerna sig av arbetslivet? Vad innebär work-life balance och vilka andra särdrag ska beaktas? 

Sälj inte tjänsten - sälj arbetskulturen - Workshop
I kampen om talangerna i arbetslivet spelar företagskulturen stor roll. Det räcker inte längre med att bjuda ut en konkurrenskraftig lön och matförmån, nu behöver man erbjuda en passande företagskultur och mjuka värden. Under workshopen fördjupar vi oss i er företagskultur, definierar ert medarbetarlöfte (EVP) och funderar på utvecklingsverktyg. 

Välmående på arbetsplatsen och den interna kommunikationen - Workshop
Vad innebär välmående på arbetsplatsen och hur tar den sig uttryck? Varför är det viktigt med välmående på arbetsplatsen? Hurdan roll spelar den interna kommunikationen i välbefinnandet? Vi tar en djupdykning i ämnet och reder ut vad är viktigt och värdefullt hos er och hurdana utvecklingsbehov det finns.

Arbetsgivarmarknadsföring - vad är det? - Föreläsning
För att hitta de rätta talangerna i den rådande arbetskraftsbristen är det viktigt att tydligt kommunicera ut och synliggöra vad som är bra och lockande med just ert företag, hurdan er arbetskultur är och vad gör er unika som arbetsgivare. Vi funderar på vad arbetsgivarmarknadsföring är och hur det ser ut i praktiken.

Självledarskap och andra viktiga egenskaper i framtidens arbete - Föreläsning

Självledarskap är en viktig egenskap både i arbets- och privatlivet, men hur blir man bra på det? Vad betyder självledarskap och varför krävs det nu av alla? Vi funderar på varför det är viktigt att leda sig själv och vilka andra egenskaper är väsentliga i framtiden. 
 

1/2 DAGS WORKSHOPS!
Marknadsföring av er som arbetsgivare

Workshops om extern employer branding och marknadsföring


1. Ta fram en konkret strategi för er employer branding. Vi skapar en strategibotten åt deltagarna där de funderar vem som är målgruppen, vilka digitala kanaler använder målgruppen, var kommer målgruppen i kontakt med
företaget? På basen av det går vi igenom var företaget bör synas och med vilket budskap. Här funderar deltagarna ut sitt EVP,
företagskulturen, tone of voice, visuella stil och mycket mer! En kreativ workshop fylld med massor av inspiration och konkreta tips. 

2. Planera er arbetsgivarmarknadsföring till sociala medier. Vi skapar en innehållsplan för marknadsföring på sociala medier för hela året, en sk. årsklocka, samt gör ett exempel på en månad. Vi funderar på vem kommunicerar vad i företaget,
internt och externt. Här går vi även igenom Brand ambassador -konceptet. Vad är det, hur fungerar det, vilka möjligheter för det med sig och hur kunde jag använda det? Denna workshop passar er som har en bra grund att stå på och vill få hjälp med att få ut ert budskap.

3. Lär dig annonsera på sociala medier! Vi ser över hur annonseringen fungerar i ads manager, annonseringsverktyget för både Instagram och Facebook och går igenom annonsernas målsättningar (räckvidd,
länkklick, följare m.m), innehåll (bild, text, layout), hur algoritmerna fungerar och ger tips på hur ni tar fram framgångsrika kampanjer. Vi går även kort in på LinkedIn, Youtube och TikTok samt Google. Före denna workshop är det fördelaktigt om deltagarna själv öppnar ads manager via företagets Facebook sida, så är det enklare att följa med.


WhatsApp Image 2023-06-21 at 08.55.39.jpeg
bottom of page