top of page
  • lissnsuomi

Kundreferens - KS Geoenergi

KS Geoenergi är en långvarig kund hos oss på Lissn som det är väldigt givande att jobba

med. KS Geoenergi är i en stark tillväxtfas och växer årligen med 40%, vilket betyder att de

behöver kontinuerlig förstärkning i arbetskraften. Lissn har genomfört flera rekryteringar åt

dem och rekryterat många brunnsborrare, två projektledare och montörer åt dem. De har

valt ett komplett paket av oss med arbetsplatsannons, mottagande av ansökningar,

kommunikation med sökanden samt förberedande intervjuer. Vi hjälper dem också med den

långsiktiga arbetsgivarmarknadsföringen för att underlätta rekryteringar framöver.


Enligt studier är det viktigaste för arbetssökande att hitta en arbetsplats som matchar de egna värderingarna eftersom de vill kunna relatera till dem. När de egna värderingarna inte

stämmer överens med företagets, ökar risken för konflikter och att personen i fråga inte vill

fortsätta på arbetsplatsen. Att dessa framkommer i en platsannons, eller i arbetsgivarmarknadsföringen, är viktigt för att nå ut till de rätta kandidaterna.


KS Geoenergi vill att rekryteringarna ska skötas så att det stärker deras image som

arbetsgivare, men på grund av tidsbrist hinner de inte genomföra det själv. En rekrytering tar i genomsnitt 50-100 timmar enligt Poolia och det är få arbetsgivare som har den tid som

krävs att sköta det ordentligt från början till slut.


Viktoria Forsberg, marknadsföringsexpert på Lissn, har haft fokus på arbetsgivar

marknadsföringen och rekryterings kampanjerna för KS Geoenergi.


- Med hjälp av annonseringen har vi kunnat utvidga målgruppen och hittat

arbetssökanden från nya geografiska områden. Är det någon annons som inte

fungerat så bra så har jag bytt ut den eller testat med ett annat foto eller copy.

Fördelen med att jobba med oss är att vi kan annonsoptimering och digital

marknadsföring. Vi ger oss inte förrän vi får de resultaten vi vill ha, säger Viktoria.


Monika Ahlsved, vd och rekryteringsexpert, har skött rekryterings delen och

kommunikationen.


- jag har tagit emot ansökningarna, reagerat i tid på alla som varit i kontakt, informerat

sökanden om processens gång och haft intervjuer med dem. Jag har rekryterat i över

tio år och är utbildad arbetshandledare, vilket gör att jag har lärt mig hur jag får personer

att prata och berätta om sig själva, säger Monika.


När vi gör arbetsgivarmarknadsföring eller rekryterar för en kund gör vi det alltid från

kundens egna sociala kanaler. Vi vill att kunden ska få all synlighet, inte vi. På så vis har vi

kunnat arbeta effektivt med KS Geoenergis arbetsgivarvarumärke och kommit i kontakt med

rätt målgrupp.

60 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page